Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ
Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội (University of Education, VNU Hanoi) phối hợp với Đại học Montpellier II, Đại học Claude Bernard - Lyon I, Cộng hòa Pháp , trường Đại học được kiểm định chất lượng , tổ chức khoá đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học các môn khoa học cho các cán bộ, giảng viên, giáo viên các trường, cơ quan, tổ chức xã hội, Bộ, Ngành và những người có nhu cầu
Quy trình gửi hồ sơ qua mạng
1. Đăng kí tài khoản
Đăng kí 1 tài khoản để sử dụng hệ thống
2. Application_form
Đăng nhập hệ thống và Gửi hồ sơ xét tuyển
3. Xem kết quả
Kết quả sẽ được gửi đến email bạn đã đăng kí
4. Thủ tục nhập học
Hãy xem ở mục Tư vấn Đào tạo
Đối tác liên kết
Thư viện ảnh
»Chi tiết
©2008 Copyright by Faculty of Education, Ha Noi VNU. All right Reserved